Hemp: The New Green “Gold Rush” in Malaysia

Persidangan Kebangsaan Industri Kenaf 2022 (PKIK 2022)

Pembentangan 9 Tajuk: Hemp: The New Green “Gold Rush” in Malaysia

Pembentang: En. Johan Mohammad (Malaysia Hemptech Industrial Research Association)